Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

W bieżącym roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 852 turnusy, na których wypoczywało 37 508  dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup organizowano, wzorem lat ubiegłych, na atrakcyjnych turystycznie ze względu na walory i zagospodarowanie turystyczne terenach powiatu cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego.

Te formy wypoczynku odbywały się w obiektach hotelowych oraz w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (budynki szkolne, internaty). Na pozostałym obszarze naszego województwa działały głównie formy w miejscu zamieszkania organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferując dzieciom, które nie wyjechały na ferie zimowe różnego rodzaju atrakcje tj.: wyjścia do kina, muzeum, na basen, lodowisko, na kręgle, sale zabaw dla najmłodszych uczestników, zajęcia świetlicowe. Z takiej formy wypoczynku stanowiącej 56% wszystkich turnusów skorzystało łącznie 10 973 dziewcząt i chłopców. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 302 kontrole w obiektach wypoczynku zimowego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie opieki medycznej. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynku do sezonu zimowego 2016. Organizatorzy wypoczynku zadbali o wykwalifikowaną kadrę oraz stworzyli optymalne warunki zdrowego i bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży na półkoloniach.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie