Wakacje na półmetku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2016

W trakcie pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji do elektronicznej bazy wypoczynku  zgłoszono na terenie województwa śląskiego 1334 turnusy, na których wypoczywało prawie 60 tysięcy dzieci i młodzieży.

Większość, tj. około 34 tysiące wypoczywających na terenie naszego województwa dzieci przebywała na koloniach, obozach pod namiotami, obozach językowych, sportowych w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i zawierciańskim. Te formy wypoczynku zorganizowano w obiektach hotelowych oraz obiektach wykorzystanych okazjonalnie (budynki szkolne, internaty). Na pozostałym obszarze województwa śląskiego działały głównie formy wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw. półkolonie organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferując dzieciom różnego rodzaju zajęcia świetlicowe oraz wycieczki. Z tej formy wypoczynku skorzystało do tej pory około 26 tysięcy uczestników.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 29 lipca br. przeprowadzili 356 kontroli sprawdzając stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych, zaplecza kuchennego, a także stan otoczenia i warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

Jedynie w 7 przypadkach organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży zostali ukarani mandatami karnymi, a dla poprawy w zakresie żywienia i pobytu uczestników wydano 5 decyzji administracyjnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie