Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku w województwie śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2016

Podczas tegorocznych wakacji letnich w elektronicznej bazie wypoczynku jego organizatorzy zarejestrowali 1526 turnusów, na których wypoczywało 66 097 dzieci i młodzieży. Jak co roku najpopularniejszymi regionami dla organizacji  wypoczynku w formie wyjazdowej okazały się powiat żywiecki (330 turnusów), powiat cieszyński (292 turnusy), powiat bielski (164 turnusy) i powiat zawierciański (73 turnusy). Formy te zorganizowane były głównie w obiektach hotelowych, a także w innych obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, np. w budynkach szkolnych i internatach. Na pozostałym terenie naszego województwa działały głównie formy w miejscu zamieszkania, organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury, jako tzw. półkolonie – oferując dzieciom różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, plenerowe, jednodniowe  wycieczki, wyjścia na basen, do kina. Ta forma wypoczynku stanowiła 43% wszystkich turnusów, a skorzystało z niej łącznie 27 757 dziewcząt i chłopców.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 484 kontrole w obiektach wypoczynku letniego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie opieki medycznej. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynku do sezonu letniego 2016. Tylko w dziewięciu przypadkach podczas kontroli wypoczynku stwierdzono brak odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami zostało wszczęte stosowne postępowanie administracyjne.

Obok standardowo prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla uczestników wypoczynku prowadzili  różnego rodzaju działania edukacyjne, tj. pogadanki i prelekcje, dystrybucję materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów, a także tematycznych kolorowanek i książeczek.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie