Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017 w województwie śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2016

W okresie przerwy wakacyjnej 2016 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego dokonali kontroli szkół pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.

Ogółem dokonano przeglądu 726 placówek, w tym:

 - 340 szkół podstawowych,

 - 130 gimnazjów,

 - 9 liceów,

 - 247 zespołów szkół.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze obejmujące swoim zasięgiem:

 - remonty sal dydaktycznych (401 szkół),

 - remonty bloków sportowych (151 szkół),

 - remonty bloków żywieniowych (132 szkół),

 -  remonty zapleczy sanitarnych  (158 szkół).

Oprócz tego  w 306 szkołach przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą dachów, podłóg, wymianą instalacji centralnego ogrzewania  i elektrycznej, malowaniem in nich pomieszczeń szkoły, remontem terenów rekreacyjnych, ogrodzeń działek szkolnych, elewacji zewnętrznej budynków, nawierzchni dróg i przejść, montażem wentylacji, wymianą mebli szkolnych.

Ponadto w okresie wakacji dokonano rozbudowy obiektów, najczęściej sal lekcyjnych, świetlic szkolnych, pomieszczeń bloków sportowych i ich zaplecza sanitarnego, pomieszczeń sanitarnych dla dzieci sześcioletnich oraz placów zabaw.

We wszystkich placówkach przeprowadzone były gruntowne prace porządkowe pomieszczeń i otoczenia oraz różnego rodzaju prace konserwatorskie.

Z dniem 1 września w zdecydowanej większości  szkoły były przygotowane do nowego roku szkolnego, w 42 placówkach wydłużony został termin zakończenia prac remontowych.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace, które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą zgodnie z oświadczeniami dyrektorów szkół prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostaną wydzielone i wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie