Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010–2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015

Analiza została sporządzona na podstawie informacji pozyskanych ze szpitali, będących pod nadzorem Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. ŚPWIS nadzorował w analizowanym okresie od 19 do 16 szpitali.

W prezentowanej analizie między innymi wykorzystano następujące dane:
•  ilość pracowników zatrudnionych przy pracach narażających pracowników na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wg rejestru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z pózn. zm.),
•  ilość ekspozycji na potencjalnie zakazny materiał biologiczny: zakłuć i skaleczeń,
•  ilość ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny innych niż zakłucia i skaleczenia (pogryzienie, schlapanie błony śluzowej oka krwią lub śliną, oblanie/ zachlapanie materiałem biologicznym),
•  ilość łóżek szpitalnych w poszczególnych placówkach leczniczych.

 

Szczegółowy opis w załączniku.