Realizacja Programu „Podstępne WZW” w województwie śląskim w roku szkolnym 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C to główne czynniki ryzyka marskości wątroby i zachorowania na raka wątrobowokomórkowego.

Program edukacyjny ph. „Podstępne WZW”, rezultat współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz Fundacji Gwiazda Nadziei, realizowany od 2011 roku jest istotnym ogniwem edukacyjnym, poświęconym profilaktyce zakażeń wątroby wywołanych przez dwa typu wirusów: B (HBV) i C (HCV). Adresatami Programu „Podstępne WZW” są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat zapalenia wątroby typu B i C.

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany w 353 szkołach (60% szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego), a edukacją zostało objętych 30358 uczniów.

Ponadto o samym programie oraz treściach związanych z ryzykiem zakażeń HBV i HCV, zagrożeniach i zasadach profilaktyki dowiedziało się jeszcze ok. 6547 osób tj.: uczniowie z innych klas nie biorący bezpośrednio udział w programie, wychowawcy i opiekunowie klas, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy niepedagogiczni szkół woj. śląskiego, rodzice, internauci odwiedzający strony internetowe WSSE w Katowicach i psse woj. śląskiego oraz szkół realizujących program.

Uczeń świadomy to uczeń odpowiedzialny za siebie i innych. Ugruntowaniem wiedzy zdobytej przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych w programie „Podstępne WZW” była  VI Olimpiada Wiedzy, która miała miejsce 20 kwietnia 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W Olimpiadzie uczestniczyło 25 zespołów /50 uczniów/ z szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego, których zadaniem było rozwiązanie testu dot. ogólnej wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Od momentu zaistnienia programu „Podstępne WZW” edukacją dot. m.in. sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia wirusami HBV i HCV oraz sposobami zabezpieczania się przed nimi objętych zostało 136107 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie