Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. w woj. śląskim - podsumowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2017

Podczas tegorocznych wakacji letnich w elektronicznej bazie wypoczynku jego organizatorzy zarejestrowali 1828 turnusów, na których wypoczywało 75 494 dzieci i młodzieży.

Jak co roku najpopularniejszymi regionami dla organizacji  wypoczynku w formie wyjazdowej okazały się powiat żywiecki (357 turnusów), powiat cieszyński (287 turnusów), powiat bielski (86 turnusów) i powiat zawierciański (102 turnusy). Formy te zorganizowane były głównie w obiektach hotelowych, a także w innych obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, np. w budynkach szkolnych i internatach. Na pozostałym terenie naszego województwa działały głównie formy w miejscu zamieszkania, organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury, jako tzw. półkolonie – oferując dzieciom różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, plenerowe, jednodniowe  wycieczki, wyjścia na basen, do kina. Ta forma wypoczynku stanowiła 44% wszystkich turnusów, a skorzystało z niej łącznie 31 929 dziewcząt i chłopców.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 497 kontroli w obiektach wypoczynku letniego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie opieki medycznej. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynku do sezonu letniego 2017. Tylko w 7 przypadkach podczas kontroli wypoczynku stwierdzono brak odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami zostało wszczęte stosowne postępowanie administracyjne.

Obok standardowo prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla uczestników wypoczynku prowadzili  różnego rodzaju działania  edukacyjne, tj. pogadanki i prelekcje, dystrybucję materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów, a także tematycznych kolorowanek i książeczek.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie