Podsumowanie realizacji I edycji wojewódzkiego projektu "Klub Zdrowego Przedszkolaka"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2018

W I edycji wojewódzkiego projektu ,,Klub Zdrowego Przedszkolaka” uczestniczyło ponad 700 placówek, co stanowi 50% wszystkich placówek przedszkolnych w woj. śląskim.
Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
Najczęstszymi formami realizacji projektu były pogadanki, warsztaty, zajęcia plastyczne i sportowe, głównie w temacie żywienia oraz higieny rąk.

W ramach projektu zorganizowano konkurs na najlepsze przedstawienie ph. „Jak wstąpić do Klubu Zdrowego Przedszkolaka”. Spośród nadesłanych 100 prac, komisja konkursowa na poziomie wojewódzkim wyłoniła 3 najlepsze. Zwycięskie placówki otrzymały równorzędne nagrody oraz dyplomy.
Wszystkie placówki przedszkolne, które dostarczyły prace konkursowe otrzymały zaświadczenie przyznane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Realizatorzy projektu zostali zaproszeni do udziału w wojewódzkiej konferencji ph „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci… Aktualne polskie i międzynarodowe rekomendacje zdrowego odżywiania dzieci”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach,  która odbyła się 6 czerwca 2018 r.

Projekt ze względu na szeroką tematykę związaną ze zdrowym stylem życia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem realizatorów, którzy bardzo zaangażowali się w zadania projektowe.
Koordynatorzy i realizatorzy pozytywnie ocenili projekt, którego założenia wpisują się w edukację zdrowotną placówek przedszkolnych. Większość (97%) placówek wyraziło chęć kontynuacji projektu w kolejnych latach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie