Wyniki kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2018

Na terenie województwa śląskiego w kończącym się pierwszym miesiącu wakacji zorganizowano 1058 turnusów wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek został zorganizowany  w formie wyjazdowej oraz w miejscu zamieszkania. W formie wyjazdowej odbywał się on w obiektach hotelowych, obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (np. internaty, szkoły) oraz w formie obozów pod namiotami.
W miejscu zamieszkania organizowano dzieciom półkolonie w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury. Do dnia 20 lipca br. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego skontrolowali 341 turnusów wypoczynku w ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Podczas przeprowadzanych kontroli brano pod uwagę warunki sanitarno–higieniczne zapewnione przez organizatorów dla uczestników wypoczynku.  Oceną stanu sanitarnego obejmowano wszystkie pomieszczenia, z których korzystali uczestnicy wypoczynku. Zwracano uwagę na stan sanitarno – techniczny pokoi mieszkalnych jak i ich wyposażenia, infrastrukturę sanitarną, zaopatrzenie w środki do utrzymania higieny osobistej. Sprawdzano dokumentację organizatorów wypoczynku oraz dostęp uczestników do opieki medycznej. Kontrole wykazały,  że większość placówek została właściwie przygotowana  do sezonu. Niemniej jednak stwierdzano drobne uchybienia, które usuwane były podczas kontroli,  za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 1050 zł. W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie zanotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Odnotowano 14 urazów ( urazy kończyn,  otarcia i stłuczenia).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie