Podsumowanie VIII programu "Podstępne WZW"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2019

Wirusowe Zapalenie wątroby (WZW) zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych wyzwań zdrowotnych na świecie.

WZW to „cichy zabójca”, który nie daje typowych objawów lub przebiega bezobjawowo, a osoby zakażone jednym z wirusów (HBV lub HCV) nie są świadome uruchomienia procesów chorobotwórczych. Brak świadomości  istniejącego zagrożenia i niepodejmowania leczenia może w konsekwencji prowadzić do utraty zdrowia a nawet życia.

Program edukacyjny ph. „Podstępne WZW” dotyczy profilaktyki zakażeń wirusami HAV, HBV i HCV jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż przypadki zakażeń. Statystycznie  wirusem HBV i HCV zakażony  jest co 12-ty człowiek na świecie. Równie poważne jest Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A czyli inaczej żółtaczka pokarmowa zwana „chorobą brudnych rąk”.

Program „Podstępne WZW” poświęcony profilaktyce zakażeń wątroby wywołanych przez wspomniane trzy typy wirusów:  B (HBV), C (HCV) i A (HAV) to rezultat współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz Fundacji Gwiazda Nadziei.

Program profilaktyki WZW A,B i C adresowany  do uczniów szkół pondpodstawowych ma trzy podstawowe cele:

  • przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV, HCV i HAV
  • uświadomienie zagrożenia i zasad profilaktyki w tym zakresie
  • pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi

„Podstępne WZW” realizowane od 2011 roku w województwie śląskim objęło swym zasięgiem blisko 200 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas ostatniej, VIII edycji programu, w roku szkolnym 2018/2019, informacje na temat zapalenia wątroby typu A,B i C zdobyło blisko 30000 uczniów z 367 szkół
(65% szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego).

Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. śląskiegoprogram realizowało ponad 796 osób m.in.: 212 nauczycieli biologii, 105 pielęgniarek środowiska szkolnego, 118 wychowawców klas, 46 pedagogów szkolnych. Ponadto edukacją uczniów w zakresie profilaktyki WZW  zajmowali się: psycholodzy, nauczyciele geografii, nauczyciele WDŻ i WF-u oraz opiekunowie koła edukacji prozdrowotnej.

O programie zostało poinformowanych 16284 rodziców a potrzebę kontynuacji programu w przyszłym roku szkolnym wyraziło 348 szkół uczestniczących w VIII edycji.

Program „Podstępne WZW” jest, dobrze postrzeganą przez uczniów i szkolnych realizatorów programu, jedną z nielicznych form zaznajamiania młodzieży z profilaktyką współczesnych chorób cywilizacyjnych/zakaźnych.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie