Półmetek wakacji 2020 już za nami!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2020

W trakcie pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji do elektronicznej bazy wypoczynku zgłoszono na terenie województwa śląskiego 1298 turnusów wypoczynkowych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego przeprowadzili 117 kontroli sprawdzając stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych, zaplecza kuchennego, a także stan otoczenia i warunki do uprawiania sportu i rekreacji oraz stosowanie wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. W jednym przypadku organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży nie zapewnili odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych uczestnikom wypoczynku oraz w jednym stwierdzono uchybienia dotyczące bloku żywieniowego. Pozostałe skontrolowane turnusy nie wykazały nieprawidłowości.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie