Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2015

W bieżącym roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 1447 turnusów, na których wypoczywało 62 244  dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup odbywał się głównie w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na terenie powiatu cieszyńskiego, żywieckiego, bielsko-bialskiego, zawierciańskiego i częstochowskiego.

Te formy wypoczynku zorganizowano w obiektach hotelowych oraz w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (budynki szkolne, internaty). Na pozostałym obszarze naszego województwa działały głównie formy w miejscu zamieszkania organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferując dzieciom różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki. Ta forma wypoczynku stanowiła  43% wszystkich turnusów i skorzystało z niej łącznie 25 865 dziewcząt i chłopców. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 549 kontroli w obiektach wypoczynku letniego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń , w tym ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynku do sezonu letniego 2015. Tylko w siedmiu przypadkach podczas kontroli wypoczynku  stwierdzono brak odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie