Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2015

W okresie przerwy wakacyjnej 2015 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego dokonali kontroli szkół pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

Ogółem dokonano przeglądu 735 placówek, w tym:
- 337 szkół podstawowych,
- 137 gimnazjów,
- 13 liceów,
- 1 technikum,
- 247 zespołów szkół.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze obejmujące swoim zasięgiem:
- remonty sal dydaktycznych (408 szkół),
- remonty bloków sportowych (145 szkół),
- remonty bloków żywieniowych (130 szkół),
- remonty zapleczy sanitarnych  (142 szkół).

Oprócz tego w 353 szkołach przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą dachów, podłóg, wymianą instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej, malowaniem innych pomieszczeń szkoły, remontem terenów rekreacyjnych, ogrodzeń działek szkolnych, elewacji zewnętrznej budynków, nawierzchni dróg i przejść, montażem wentylacji, wymianą mebli szkolnych.

Ponadto w okresie wakacji dokonano rozbudowy obiektów, najczęściej sal lekcyjnych, świetlic szkolnych, pomieszczeń bloków sportowych i ich zaplecza sanitarnego, pomieszczeń sanitarnych dla dzieci sześcioletnich oraz placów zabaw.

We wszystkich placówkach przeprowadzone były gruntowne prace porządkowe pomieszczeń i otoczenia oraz różnego rodzaju prace konserwatorskie.

Z dniem 1 września w zdecydowanej większości szkoły były przygotowane do nowego roku szkolnego, w 42 placówkach wydłużony został termin zakończenia prac remontowych.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace, które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą zgodnie z oświadczeniami dyrektorów szkół prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostaną wydzielone i wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie