Wykaz placówek, w których zlokalizowane są punkty szczepień przeciwko wściekliźnie dla osób narażonych na zakażenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015

Osoby pokąsane przez dzikie zwierzęta, wściekłe domowe zwierzęta lub osoby, u których doszło do zanieczyszczenia błon śluzowych lub uszkodzonej skóry śliną, tkanką mózgową zwierząt powinny niezwłocznie zgłosić się do jednej z wymienionych w załączniku poradni.

Do poradni należy zgłosić się ze skierowaniem wystawionym przez lekarza POZ/lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej lub szpitala, który zawarł kontrakt z NFZ.
Skierowanie nie jest wymagane od osób:
- chorych na gruźlicę,
- zakażonych wirusem HIV,
- inwalidów wojennych i wojskowych, represjonowanych, kombatantów lub cywilnych, niewidomych ofiar działań wojennych.