Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

24 kwietnia 2015

Głównym Specjalistą do spraw Systemu Jakości jest mgr inż. Anna Gwiazdowska, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Funkcjonujący system zarządzania obejmuje zarówno działania inspekcyjne jak i laboratoryjne.