Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2018

W okresie przerwy wakacyjnej 2018 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego dokonali kontroli szkół pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

Na terenie województwa śląskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzono kontrole w 260 szkołach różnego typu (w tym w 178 szkołach podstawowych, 67 zespołach szkół, 9 liceach i 6 gimnazjach). Ponadto z 376 szkół uzyskano informacje dotyczące prac remontowych i konserwatorsko-porządkowych prowadzonych w czasie przerwy wakacyjnej.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowe obejmujące swoim zasięgiem:

 - remonty sal dydaktycznych (369 szkół),

 - remonty bloków sportowych (125 szkół),

 - remonty bloków żywieniowych (144 szkoły),

 -  remonty zapleczy sanitarnych  (132 szkoły).

Prace związane z rozbudową infrastruktury szkolnej dotyczyły głównie generalnych remontów sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, dobudowy sal gimnastycznych wraz z zapleczem oraz zewnętrznej infrastruktury sportowej.

W kontrolowanych szkołach przeprowadzano prace porządkowe w zakresie sprzątania pomieszczeń dydaktycznych, bloku sportowego, mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Ponadto  porządkowano teren wokół budynków szkolnych.

Prace konserwatorskie związane były z przeglądem i naprawą urządzeń pionu sanitarnego, uzupełnianiem punktów świetlnych, naprawą mebli, naprawą lub wymianą osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania, wymianą szyb okiennych, przeglądem instalacji elektrycznej i przewodów kominowych, czyszczeniem rynien itp.

W 81 szkołach prace remontowe zakończą się do 30 września, natomiast w 30 placówkach zakończą się w październiku i listopadzie br. W trakcie realizacji pozostają min.: termomodernizacja budynków szkolnych, adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne, rozbudowa bloku sportowego, modernizacja bloku żywieniowego, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, budowa placu zabaw. Prace remontowe kontynuowane w trakcie roku szkolnego prowadzone będą z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów (miejsca prowadzonych prac zostaną wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie