Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
W 2015 roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 744 turnusy, na których wypoczywało 33 105 dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup odbywał się głównie w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na terenie powiatu cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego.
 
Te formy wypoczynku zorganizowano w obiektach hotelowych oraz w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (budynki szkolne, internaty). Na pozostałym obszarze naszego województwa działały głównie formy wypoczynku w miejscu zamieszkania, organizowane w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferując dzieciom różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki. Ta forma wypoczynku stanowiła 55% wszystkich turnusów i skorzystało z niej łącznie 20 858 dziewcząt i chłopców. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 267 kontroli w obiektach wypoczynku zimowego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym wyposażenie oraz warunki do utrzymania higieny osobistej. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynku do sezonu zimowego 2015. Tylko w jednym przypadku podczas kontroli "półkolonii" stwierdzono brak odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.
 
Dla dzieci ze śląskich szkół ferie zakończyły się, jednak w naszym regionie nadal organizowany jest wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z innych województw.