Certyfikat Akredytacji

5 grudnia 2019

System zarządzania w Dziale Laboratoryjnym działa w oparciu o wymagania podane w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 377 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 3 stycznia 2002 roku.

Certyfikat akredytacji nr AB 377

Akredytacja nr AB 377