HIV/AIDS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Priorytety strategii państwa w zakresie walki z HIV/AIDS zawarte w Krajowym Programie Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2017-2021 ukierunkowane są głównie na usprawnienie systemu zapobiegania zakażeniom HIV, edukację społeczeństwa i zapewnienie opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrastająca liczba zakażeń HIV w Polsce, do których dochodzi drogą kontaktów seksualnych. Zbyt mało osób zna swój status serologiczny i łudzi się błędnymi stereotypami. Tymczasem HIV/AIDS może dotyczyć każdego człowieka – niezależnie od tego kim jest, jakie ma wykształcenie, czy też przekonania.

Główne cele programu to:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
  • zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie HIV/AIDS
  • poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
  • poprawa jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje w/w Program we współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami zajmującymi się diagnostyką i terapią HIV/AIDS, organizacjami pozarządowymi i partnerami, natomiast głównym koordynatorem Programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.

Co roku na terenie województwa śląskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna organizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, której myśl przewodnia zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Kampania kończy się obchodami Światowego Dnia AIDS, przypadającego
1 grudnia.


Więcej informacji o Programie i Kampaniach można znaleźć na stronie internetowej www.aids.gov.pl

 

 

Artykuły

Przejdź do - Wyniki konkursu ph. „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”
12 stycznia 2017

Wyniki konkursu ph. „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”

W ramach realizowanego Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję” zorganizowano konkurs plastyczny na plakat nawiązujący do hasła Projektu tj. profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu ph. „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”
Przejdź do - Projekt HIV/AIDS w województwie śląskim
28 listopada 2016

Projekt HIV/AIDS w województwie śląskim

Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, profilaktyki i zagrożenia, jakie stanowi on dla życia. "Czerwona kokardka" jest znakiem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS. Zakażenie HIV jest problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym - osoby zakażone spotykają się z ostarcyzmem, a niedobór rzetelnych informacji owocuje niepokojem i wrogością. Rozpowszechnianie tego symbolu stanowi pierwszy krok na drodze do oswojenia tematyki HIV i AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia dla sytuacji osób żyjących z HIV.

                

Czytaj więcej o: Projekt HIV/AIDS w województwie śląskim
Przejdź do - Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w 2015 r. w woj. śląskim
8 sierpnia 2016

Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w 2015 r. w woj. śląskim

Od wdrożenia badań w Polsce w 1985 r. do 31 grudnia 2015 r. stwierdzono zakażenie HIV u ponad 19 tys. osób. Dane szacunkowe Krajowego Centrum ds. AIDS wskazują jednak, że liczba zakażonych HIV jest znacznie większa. Od roku 2009 liczba nowych zakażeń HIV rocznie znacznie się zwiększyła i obecnie wykrywa się ponad 1000 nowych zakażeń HIV każdego roku. Znaczna część z nich to ludzie młodzi (20-29 lat).

Czytaj więcej o: Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w 2015 r. w woj. śląskim
Przejdź do - Światowy Dzień AIDS
24 listopada 2015

Światowy Dzień AIDS

Z okazji Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia 2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zorganizowali uroczysty przemarsz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ulicami miasta Katowice celem okazania solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich rodzinami.

Czytaj więcej o: Światowy Dzień AIDS
Przejdź do - Kampania społeczna "Coś was łączy? Zrób test na HIV"
25 listopada 2015

Kampania społeczna "Coś was łączy? Zrób test na HIV"

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia zainaugurowało nową kampanię społeczną „Coś was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.

Czytaj więcej o: Kampania społeczna "Coś was łączy? Zrób test na HIV"
Przejdź do - Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się"
9 września 2015

Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się"

Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest w dzisiejszych czasach samo zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości. Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby...

 

Czytaj więcej o: Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się"
Przejdź do - Ogólnopolska Kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"
22 lipca 2015

Ogólnopolska Kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, od 20 listopada 2014 r. realizuje ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"

 

Czytaj więcej o: Ogólnopolska Kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"