WZW typu A, B i C

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiła do realizacji pilotażowego programu profilaktyki WZW B i C dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ph. „Podstępne WZW”. Edycja pilotażowa była prowadzona w formie dwóch godzin edukacyjnych.

Impulsem do rozpoczęcia działań edukacyjnych w tym obszarze jest niski poziom wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie infekcji wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby typu  B  i  C.

Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz  Fundacja Gwiazda Nadziei.

Cel programu:

  • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
  • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi

Adresaci programu:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas II).

Realizacja programu:
Edycja pilotażowa zakłada  udział w  programie 20% szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. śląskiego tj. 100 szkół.

Materiały edukacyjne:

 

 

Artykuły

Przejdź do - WZW typ B i C - informacje ogólne
6 czerwca 2015

WZW typ B i C - informacje ogólne

HBV i HCV – wirusy zapalenia wątroby typu B i C to najczęstsze czynniki sprawcze wirusowego zapalenia wątroby, zarówno postaci ostrej, jak i przewlekłej. Mają zasięg globalny. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C mają wiele cech wspólnych - przewlekła forma zakażenia każdym z nich może prowadzić do rozwoju ciężkich chorób wątroby, w tym marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a te w konsekwencji mogą spowodować nawet śmierć chorego.

Czytaj więcej o: WZW typ B i C - informacje ogólne