Jesteś tutaj: Start / Epidemiologia

Epidemiologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Epidemiologii jest mgr Renata Cieślik-Tarkota.
tel. 32 351 23 58
e-mail: ep-sekr@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Epidemiologii:

 1. Bieżąca weryfikacja rejestrowania zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zachorowań w kategorii możliwy/prawdopodobny/ potwierdzony, zgodnie z "Definicjami przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego".
 2. Aktualizacja procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej.
 3. Prowadzenie nadzoru nad chorobami zakaźnymi i ich rejestracja, koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi oraz zakażeń zakładowych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wykonawstwa szczepień ochronnych oraz w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi.
 5. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno - sanitarnego województwa śląskiego oraz ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie śląskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń.
 6. Współpraca i koordynacja nadzoru nad jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • stanu higieniczno - sanitarnego,
  • wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, a zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów.

Artykuły

Przejdź do - Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - Komunikaty ŚPWIS
11 maja 2017

Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - Komunikaty ŚPWIS

Komunikaty Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne na terenie woj. śląskiego, opracowane na podstawie sprawozdań Ministra Zdrowia o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.

Czytaj więcej o: Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - Komunikaty ŚPWIS
Przejdź do - Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - sprawozdania
8 maja 2017

Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - sprawozdania

Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za okres:

Czytaj więcej o: Meldunki o grypie sezon 2016/2017 - sprawozdania
Przejdź do - Zapobieganie zakażeniom HCV - szkolenia dla pracowników usług pozamedycznych
6 października 2016

Zapobieganie zakażeniom HCV - szkolenia dla pracowników usług pozamedycznych

W ramach projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV" realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH  przy współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczęto kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora usług pozamedycznych.

Czytaj więcej o: Zapobieganie zakażeniom HCV - szkolenia dla pracowników usług pozamedycznych
Przejdź do - Sytuacja epidemiologiczna inwazyjnej choroby pneumokokowej w województwie śląskim w latach 2011- 2015
Przejdź do - Szkolenia w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”
7 lipca 2016

Szkolenia w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”

W związku z realizowanym od 2012 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym projektem "Zapobieganie zakażeniom HCV" rozpoczęto kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych. Jest to kontynuacja szkoleń, które we współpracy z 11 wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi zrealizowane były z powodzeniem w latach 2014-2015.

Czytaj więcej o: Szkolenia w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Przejdź do - Sytuacja epidemiologiczna inwazyjnej choroby meningokokowej w województwie śląskim
Przejdź do - Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika
16 marca 2016

Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika

Według danych WHO epidemia zakażeń wirusem Zika rozprzestrzenia się w szybkim tempie w regionie Ameryki Południowej i Centralnej, zachorowania utrzymują się także w Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach Pacyfiku, w których występuje populacja komarów mogących przenosić wirusa.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika