Jesteś tutaj: Start / Epidemiologia

Epidemiologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Epidemiologii jest mgr Renata Cieślik-Tarkota.
tel. 32 351 23 58
e-mail: ep-sekr@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Epidemiologii:

 1. Bieżąca weryfikacja rejestrowania zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zachorowań w kategorii możliwy/prawdopodobny/ potwierdzony, zgodnie z "Definicjami przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego".
 2. Aktualizacja procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej.
 3. Prowadzenie nadzoru nad chorobami zakaźnymi i ich rejestracja, koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi oraz zakażeń zakładowych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wykonawstwa szczepień ochronnych oraz w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi.
 5. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno - sanitarnego województwa śląskiego oraz ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie śląskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń.
 6. Współpraca i koordynacja nadzoru nad jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • stanu higieniczno - sanitarnego,
  • wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, a zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów.

Artykuły

Przejdź do - Borelioza - sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim (2007-2017)
26 czerwca 2017

Borelioza - sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim (2007-2017)

Przebywanie na terenach zielonych, podczas pracy lub rekreacji może być związane z narażeniem na kontakt ze stawonogami pasożytniczymi. Spośród pasożytniczych stawonogów największe znaczenie epidemiologiczne w Polsce mają kleszcze (Ixodes ricinus), które posiadają możliwość przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych: wirusów, krętków i riketsji. Wśród przenoszonych przez kleszcze chorób zakaźnych, w naszym kraju, dominuje borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Czytaj więcej o: Borelioza - sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim (2007-2017)
21 maja 2015

Informacje na temat ospy wietrznej

Ospa wietrzna jest chorobą występującą powszechnie, którą wywołuje wirus ospy wietrznej – półpaśca (VZV). Jest to choroba zakaźna, głównie wieku dziecięcego, gdyż 75% wszystkich zachorowań przypada wśród dzieci do 9 r.ż, ale występuje również wśród młodzieży i dorosłych. Ospa postrzegana jest jako łagodna choroba, jednak może się wiązać z ciężkimi powikłaniami, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością i leczonych immunosupresyjnie. Wirus ospy wietrznej – półpaśca należy do bardzo zakaźnych wirusów i powoduje zachorowania nawet u 90% osób mających kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną.

Czytaj więcej o: Informacje na temat ospy wietrznej
21 maja 2015

Informacje na temat gruźlicy

Gruźlica jest chorobą bakteryjną o wysokiej zakaźności, wywołaną przez niektóre gatunki mikobakterii. W przeważającej większości przypadków czynnikiem etiologicznym jest Mycobacterium tuberculosis.

Czytaj więcej o: Informacje na temat gruźlicy
21 maja 2015

Informacje na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane także żółtaczką pokarmową lub chorobą „brudnych rąk” jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus hepatotropowy – HAV. Występuje endemicznie na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym, zwłaszcza na obszarach Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Charakteryzuje się ostrym zapaleniem i pierwotnym uszkodzeniem wątroby.

Czytaj więcej o: Informacje na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A
21 maja 2015

Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w latach 2005-2011

Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus RNA, należący do rodziny Togaviridae oraz do rodzaju Rubivirus.

Czytaj więcej o: Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w latach 2005-2011
21 maja 2015

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 2007-2011

Zakażenia Neisseria meningitidis są jednym z najczęstszych przyczyn inwazyjnych zakażeń bakteryjnych w Polsce oraz województwie śląskim przed zakażeniami spowodowanymi Haemophilus influenzae oraz Streptoccocus pneumoniae.

Czytaj więcej o: Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 2007-2011