Jesteś tutaj: Start / Epidemiologia

Epidemiologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Epidemiologii jest mgr Renata Cieślik-Tarkota.
tel. 32 351 23 58
e-mail: ep-sekr@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Epidemiologii:

 1. Bieżąca weryfikacja rejestrowania zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zachorowań w kategorii możliwy/prawdopodobny/ potwierdzony, zgodnie z "Definicjami przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego".
 2. Aktualizacja procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej.
 3. Prowadzenie nadzoru nad chorobami zakaźnymi i ich rejestracja, koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi oraz zakażeń zakładowych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wykonawstwa szczepień ochronnych oraz w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi.
 5. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno - sanitarnego województwa śląskiego oraz ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie śląskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń.
 6. Współpraca i koordynacja nadzoru nad jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • stanu higieniczno - sanitarnego,
  • wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, a zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów.

Artykuły

21 maja 2015

Informacje na temat ospy wietrznej

Ospa wietrzna jest chorobą występującą powszechnie, którą wywołuje wirus ospy wietrznej – półpaśca (VZV). Jest to choroba zakaźna, głównie wieku dziecięcego, gdyż 75% wszystkich zachorowań przypada wśród dzieci do 9 r.ż, ale występuje również wśród młodzieży i dorosłych. Ospa postrzegana jest jako łagodna choroba, jednak może się wiązać z ciężkimi powikłaniami, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością i leczonych immunosupresyjnie. Wirus ospy wietrznej – półpaśca należy do bardzo zakaźnych wirusów i powoduje zachorowania nawet u 90% osób mających kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną.

Czytaj więcej o: Informacje na temat ospy wietrznej
21 maja 2015

Informacje na temat gruźlicy

Gruźlica jest chorobą bakteryjną o wysokiej zakaźności, wywołaną przez niektóre gatunki mikobakterii. W przeważającej większości przypadków czynnikiem etiologicznym jest Mycobacterium tuberculosis.

Czytaj więcej o: Informacje na temat gruźlicy
21 maja 2015

Informacje na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane także żółtaczką pokarmową lub chorobą „brudnych rąk” jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus hepatotropowy – HAV. Występuje endemicznie na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym, zwłaszcza na obszarach Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Charakteryzuje się ostrym zapaleniem i pierwotnym uszkodzeniem wątroby.

Czytaj więcej o: Informacje na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A
21 maja 2015

Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w latach 2005-2011

Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus RNA, należący do rodziny Togaviridae oraz do rodzaju Rubivirus.

Czytaj więcej o: Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w latach 2005-2011
21 maja 2015

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 2007-2011

Zakażenia Neisseria meningitidis są jednym z najczęstszych przyczyn inwazyjnych zakażeń bakteryjnych w Polsce oraz województwie śląskim przed zakażeniami spowodowanymi Haemophilus influenzae oraz Streptoccocus pneumoniae.

Czytaj więcej o: Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 2007-2011
21 maja 2015

Możliwość hospitalizacji na oddziałach zakaźnych w placówkach leczniczych województwa śląskiego

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (w załączniku do w/w ustawy znajduje się 59 chorób zakaźnych i zakażeń) ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszenia tego faktu:

Czytaj więcej o: Możliwość hospitalizacji na oddziałach zakaźnych w placówkach leczniczych województwa śląskiego