Higiena Komunalna i Środowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska jest mgr inż. Anna Tatar
tel. 32 351 23 03
e-mail: hkis-kier@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału.
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
 3. Przeprowadzanie kontroli w:
  - obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
  - powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementami środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
 5. Współpraca i prowadzenie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji działań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarne.
 6. Sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Artykuły

Przejdź do - Informacja
19 września 2019

Informacja

W związku z informacją opublikowaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie na podstawie danych @MyPacjenci

https://twitter.com/OILWarszawa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  informuje, iż na terenie województwa śląskiego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie odnotowały w przywołanych  podmiotach leczniczych uchybień o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów, ani też nie wydawały opinii o tej treści.

Przejdź do - Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2019 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych na terenie woj. śląskiego w zakresie higieny komunalnej
Przejdź do - Ocena stanu sanitarnego solariów - II kwartał 2019 r.