Higiena Komunalna i Środowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska jest mgr inż. Anna Tatar
tel. 32 351 23 03
e-mail: hkis-kier@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału.
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
 3. Przeprowadzanie kontroli w:
  - obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
  - powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementami środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
 5. Współpraca i prowadzenie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji działań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarne.
 6. Sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Artykuły

Przejdź do - Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2018 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie woj. śląskiego
Przejdź do - Ocena przygotowania do sezonu letniego miejscowości, obiektów i tras turystycznych w 2018 roku, pod względem sanitarnym na terenie woj. śląskiego
Przejdź do - Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2017 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie woj. śląskiego
Przejdź do - Oceny przygotowania do sezonu letniego miejscowości, obiektów i tras turystycznych w 2017 roku, pod względem sanitarnym w zakresie higieny komunalnej, na terenie woj. śląskiego
Przejdź do - Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2016 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie województwa śląskiego
Przejdź do - Ocena przygotowania do sezonu letniego w 2016 roku pod względem sanitarnym w zakresie higieny komunalnej miejscowości, obiektów i tras turystycznych na terenie woj. śląskiego
Przejdź do - Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod kątem postępowania z odpadami medycznymi na terenie woj. śląskiego