Higiena Dzieci i Młodzieży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest mgr Monika Karczmarek.
tel: (32) 351 23 16
e-mail: hdim@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. Ustalanie szczegółowych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 2. Koordynacja działalności państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie:
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych.
 3. Stymulowanie działań kształtujących prawidłowe postawy i zachowania higieniczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez :
  • zwiększony nadzór nad prawidłowym obciążeniem uczniów tornistrami/ plecakami w celu przeciwdziałania powstawaniu wad postawy,
  • przestrzeganie zgodnego z Polską Normą dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
  • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie aktywnej edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie zwiększenia ich zainteresowania kulturą fizyczną i zabiegami higienicznymi podejmowanymi w szkole, jako nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia.
 4. Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.

Artykuły

Przejdź do - Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić"
11 marca 2016

Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić"

Już po raz siódmy został przeprowadzony konkurs na najlepiej wykonaną pracę plastyczną pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa śląskiego.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić"
Przejdź do - Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w woj. śląskim
2 marca 2016

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w woj. śląskim

W bieżącym roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 852 turnusy, na których wypoczywało 37 508  dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup organizowano, wzorem lat ubiegłych, na atrakcyjnych turystycznie ze względu na walory i zagospodarowanie turystyczne terenach powiatu cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego.

Czytaj więcej o: Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w woj. śląskim
Przejdź do - Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
9 stycznia 2018

Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”

Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs, zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2018” w województwie śląskim, skierowany jest do uczniów klas od I do VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pn. „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
Przejdź do - Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w woj. śląskim
11 września 2015

Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w woj. śląskim

W okresie przerwy wakacyjnej 2015 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego dokonali kontroli szkół pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

Czytaj więcej o: Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w woj. śląskim
Przejdź do - Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. w woj. śląskim
2 września 2015

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. w woj. śląskim

W bieżącym roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 1447 turnusów, na których wypoczywało 62 244  dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup odbywał się głównie w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na terenie powiatu cieszyńskiego, żywieckiego, bielsko-bialskiego, zawierciańskiego i częstochowskiego.

Czytaj więcej o: Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. w woj. śląskim
22 maja 2015

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie śląskim

W 2015 roku zgłoszono do elektronicznej bazy wypoczynku 744 turnusy, na których wypoczywało 33 105 dzieci i młodzieży. Wypoczynek wyjazdowy dla grup odbywał się głównie w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na terenie powiatu cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego.
Czytaj więcej o: Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie śląskim