Projekt "Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina"

Projekt powstał w 2011 roku i został zdefiniowany na podstawie analizy wyników kontroli i badań prowadzonych z ramienia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako głównej grupy odbiorców. Projekt jest interdyscyplinarny, łączy w sobie realizację ogólnopolskich  prozdrowotnych programów edukacyjnych wraz  z autorskimi inicjatywami powstałymi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach dot. m.in. właściwego żywienia dzieci i młodzieży,  profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, bezpiecznego korzystania z promieniowania ultrafioletowego UV,  profilaktyki grypy i innych problemów zdrowotnych wynikających z bieżącej sytuacji epidemiologicznej województwa.

programy ogólnopolskie:

programy wojewódzkie:

Ogólnopolskie interwencje nieprogramowe:

Wojewódzkie interwencje nieprogramowe::

Logo Projektu