System zarządzania jakością

Artykuły

24 kwietnia 2015

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Głównym Specjalistą do spraw Systemu Jakości jest mgr inż. Anna Gwiazdowska, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Funkcjonujący system zarządzania obejmuje zarówno działania inspekcyjne jak i laboratoryjne.

 

5 grudnia 2019

Certyfikat Akredytacji

System zarządzania w Dziale Laboratoryjnym działa w oparciu o wymagania podane w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 377 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 3 stycznia 2002 roku.

Czytaj więcej o: Certyfikat Akredytacji