Wykonywanie badań na nosicielstwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
(dawna książeczka sanepidowska)
już w dwa dni!

Wykonanie badania

 1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału
 2. Kał należy pobrać z trzech kolejnych wypróżnień
 3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać do jałowego plastikowego, jednorazowego pojemnika z łopatką (probówki - dostępne w aptece) do 1/3 jego objętości
 4. Probówki z materiałem należy przechowywać w temperaturze lodówki
 5. W dniu pobrania 3-ej próbki należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do laboratorium

Technika pobierania próbek kału

Pobieranie próbki kału odbywa się za pomocą łopatki, która jest na wyposażeniu pojemnika plastikowego.
Plastikowy pojemnika należy szczelnie zamknąć.

Przechowywanie i transport

 • Pobrany materiał po uzyskaniu trzeciej próbki powinien jak najszybciej zostać dostarczony do laboratorium
 • Próbki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone
 • Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie nazwiskiem, imieniem, datą poboru oraz rodzajem zleconego badania
 • Do próbki materiału musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (jest do pobrania na stronie internetowej)
 • Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

Informacje ogólne

 • Próbki do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1100.
 • Laboratorium nie wydaje pojemników na próbki. Można zakupić je w aptekach.
 • Koszt badania (trzy próbki) wynosi 99,00 zł
 • Wyniki z badań są wydawane w Punkcie Przyjmowania Próbek codziennie w godzinach od 1300 do 1500 lub możliwy jest odbiór przez Internet.
 • Czas oczekiwania na wyniki badań 2-7 dni.
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania określonych prac lub przeciwwskazaniach wystawia na podstawie wyników lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonujący zadania służby medycyny pracy
 • Badania w kierunku nosicielstwa zgodnie załącznikiem do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 947 z późn. zm.) przeprowadzają akredytowane laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

 

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r., poz. 947, z późn. zm.) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno - epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.