System zarządzania jakością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

24 kwietnia 2015

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Głównym Specjalistą do spraw Systemu Jakości jest mgr inż. Anna Gwiazdowska, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Funkcjonujący system zarządzania obejmuje zarówno działania inspekcyjne jak i laboratoryjne.

 

5 grudnia 2019

Certyfikat Akredytacji

System zarządzania w Dziale Laboratoryjnym działa w oparciu o wymagania podane w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 377 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 3 stycznia 2002 roku.

Czytaj więcej o: Certyfikat Akredytacji