ARS, czyli jak dbać o miłość?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych
„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 r. i będzie realizowany do końca grudnia 2016 r. na terenie całej Polski w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.    Szkolenia dla kadry medycznej.
2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.    Kampania społeczna.
4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.    Przygotowanie platformy internetowej – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Strona internetowa Projektu KIK/68:

http://www.zdrowiewciazy.pl/

 

Materiały edukacyjne

Artykuły

Przejdź do - Konkurs „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy – zgłoś się!
18 lutego 2019

Konkurs „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy – zgłoś się!

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym "ARS, czyli jak dbać o miłość?" W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie.

Czytaj więcej o: Konkurs „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy – zgłoś się!
Przejdź do - Podsumowanie IV edycji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" w woj. śląskim
Przejdź do - "Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość"  - ogólnopolska kampania w ramach Projektu KIK/68
27 stycznia 2017

"Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość" - ogólnopolska kampania w ramach Projektu KIK/68

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Czytaj więcej o: "Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość" - ogólnopolska kampania w ramach Projektu KIK/68
Przejdź do - Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”
3 listopada 2016

Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”

W dniu 26 października w Sali Sejmu Śląskiego, 235 osób uczestniczyło w Konferencji pn.” „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”, zorganizowanej w ramach kampanii społecznej Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Czytaj więcej o: Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”
Przejdź do - Podsumowanie III edycji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" w woj. śląskim
Przejdź do - Konferencja "Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki"
29 października 2015

Konferencja "Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki"

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego byli organizatorami Wojewódzkiej Konferencji pn. „Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki”, która odbyła się w dniu 28 października 2015 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej o: Konferencja "Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki"

Pliki do pobrania