Olimpiada wiedzy ph. "Podstępne wzw"
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 05 2012 14:25:13
Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie, która adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego realizujących program "Podstępne wzw".
Treść rozszerzona
Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie, która adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego realizujących program "Podstępne wzw".

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UWAGA!

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w przygotowaniu spotu nt. WZW B i C istnieje możliwość nadesłania w I etapie Olimpiady zamiast spotu pracy plastycznej /format A4/ nt. WZW B i C, będącej swoistą wizualizacją /nie koniecznie w aspekcie medycznym/ problemu zakażenia wątroby i walki z chorobą. Istotne będzie oryginalne potraktowanie tematu, zarówno w kwestii formalnej jak i samej wizji artystycznej. Praca plastyczna podobnie jak spot jest pracą zespołową /dwóch uczniów i opiekuna/. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.